18 exempel på hur AI kan användas på en webbplats

18 exempel på hur rek.ai med hjälp av anonymiserat användarbeteende och artificiell intelligens förbättrar webbplatsers användarupplevelse, nytta och bidrar till sänkta kostnader. Alla exempel bygger på en standardversion av rek.ai, men med olika typer av presentation för besökaren.

1. Platsbanken

Arbetsförmedlingen ville lösa problemet att arbetssökande som använder Platsbanken fick för få jobbförslag. De använde rek.ai för att ta bygga en AI-modell som lärde sig vilka yrkeskategorier som har ett samband, för att på så sätt ge förslag på kompletteringar till sökningen vilket ökar möjligheten att hitta ett arbete. AI-modellen använder all användarinteraktion för att träna en modell med kunskap om beteende inom sökande av nytt arbete.

Artificiell intelligens används på Platsbanken för att rekommendera yrken för arbetslösa med hjälp av rek.ai

2. Halmstad kommun

Halmstads kommun höjer användarupplevelsen och hjälper sina besökare att snabbare hitta rätt information på sin webbplats genom att rekommendera sidor och e-tjänst för besökaren. Rekommendationerna tar bland annat hänsyn till vilka ämnen besökaren tidigare har läst om på webbplatsen.

Även utnyttjandet av sökordsförslag genererade med hjälp av rek.ai höjer personifieringen av användarupplevelsen och leder besökaren snabbare fram till rätt sökresultat.

Artificiell intelligens används för att rekommendera sidor och e-tjänster för besökare med hjälp av rek.ai

3. Länsförsäkringars Fastighetsförmedling

Länsförsäkringars Fastighetsförmedling använder rek.ai för att rekommendera fastigheter. Genom en ”tränad” AI-modell lyfter man automatisk de fastighetsobjekt som kommer att tilltala besökaren.

De faktorer som påverkar rekommendationen är bland annat position, prisnivå och typ av fastighetsobjekt. Modellen förstår också om ett objekt blir “viralt” och kan då lyfta objektet, vilket leder till att höja varumärket.

Artificiell intelligens används för att rekommendera fastigheter för besökare med hjälp av rek.ai

4. Upplev Växjö

Växjö hjälper besökare att upptäcka evenemang och platser inom kommunen genom att använda rek.ai på sin turist-webbplats. Modellen lär sig vad besökare efterfrågar genom att varje natt träna en ny AI-modell som tar hänsyn till faktorer som position och tidigare visade intressen.

Artificiell intelligens används för att rekommendera evenemang och sidor för besökare med hjälp av rek.ai

5. Arbetsförmedlingen: Intranät

Arbetsförmedlingens intranät är en komplex webbplats med en stor mängd innehåll. För att lyfta information till de anställda används AI som tränas på användarbeteende och därför kan prioritera vilka handläggarstöd, nyheter och innehållssidor som är troligast att respektive anställd kommer ha nytta av i en given situation. För att rekommendationerna ska ha så hög kvalitet som möjligt tas den anställdes yrkesroll och tidigare intressen med när rekommendationen tas fram.

Artificiell intelligens används för att rekommendera handläggarstöd och information för anställda med hjälp av rek.ai

6. Luleå kommun

Luleå kommun använder rek.ai för att på både startsidan och genomgångssidorna lyfta de undersidor och tjänster som är troligast att besökaren efterfrågar beroende på geografisk position, device, besöksmönster etc. Möjligheten att tillgängliggöra dessa sorterade länkar redan i ett första steg förhöjer webbplatsens användbarhet på fler än ett plan.

Resultatet blir att färre personer kontaktar kundtjänst eller avbryter sitt ärende.

Artificiell intelligens används för att rekommendera sidor och e-tjänster för besökare med hjälp av rek.ai

7. Rekommendera merläsning på Skellefteå kommun

Genom att rekommendera ytterligare läsning efter en nyhet hjälper bland anna Skellefteå sina besökare att upptäcka nytt material samt inspireras till merläsning. Nyheterna som rekommenderas väljs ut av rek.ai utifrån alla de parameterar AI-modellen tar hänsyn till.

Resultatet blir att allt det material som redaktörerna tar fram når besökarna av webbplatsen

Artificiell intelligens används för att rekommendera nyheter och merläsning

8. Intergrera extern webbplats

Upplands-Bro integrerar en extern e-tjänstportal på sin webbplats. Det resulterar i en dedikerad plattform för att bygga e-tjänster, men leder till att det kan vara svårare för besökaren att hitta tjänsterna. Genom att addera den externa e-tjänstportalen i rek.ai kan tjänsterna visas upp både bland sökordsförslagen och på deras sökresultatsida.

En extern webbplats ingår i alla rek.ai-projekt utan extra kostnad.

E-tjänster integreras i sökordsförslag med hjälp av rek.ai
E-tjänster integreras i sökordsförslag med hjälp av rek.ai

9. SiteVision

På content management systemet SiteVisions hjälp-webb används rek.ai för att förutse vilka frågor besökaren har intresse av. Funktionen utgår från data över användarbeteenden och hur besökare navigerar på webbplatsen.

Artificiell intelligens används för att rekommendera hjälpartiklar och med hjälp av rek.ai

10. Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund vill inspirera och hjälpa sina medlemmar och besökare att hitta inspirerande och lärorikt material som finns tillgängligt på webbplatsen. Genom att använda rek.ai personifierar de sidorna och lyfter artiklar, podcasts och filmklipp som tidigare besökare med samma “profil” har visat intresse för.

Artificiell intelligens används för att rekommendera podcasts, videoklipp och artiklar för besökare med hjälp av rek.ai

11. Arbetsförmedlingen: Digitalportalen

En intern portal för Arbetsförmedlingens anställda använder rek.ai för att rekommendera artiklar och kurser för de anställda.

Kurserna ligger i ett extern system, men kan ändå ingå i den AI-modell som lär sig vilket innehåll som passar olika roller inom organisationen.

Rekommendationerna ökar användandet av tillgängligt innehåll och hjälper anställda att upptäcka ny information.

Artificiell intelligens används för att rekommendera kurser och artiklar för anställda på Arbetsförmedlingen med hjälp av rek.ai

12. Falkenberg Destination

Destination Falkenberg vill att besökarna ska upptäcka allt det intressanta som händer i kommunen. Därför används rek.ai för att rekommendera evenemang och sidor för besökaren. Rekommendationerna skapas utifrån en modell som tränas på hur tidigare besökare visat intresse för de olika evenemangen i relation till geografisk position, antal besök och språk i webbläsaren. Genom att använda AI på webbplatsen ökade visningen av evenemang med 10%.

Artificiell intelligens används för att rekommendera evenemang och sidor för besökare med hjälp av rek.ai

13. Falkenberg Intranät

Intranätet för de anställda på Falkenbergs kommun är byggt på plattformen SiteVision med Social Collaboration. Intranätet använder sig av rek.ai för att visa länkar och grupper som kan intressera respektive anställd baserat på vilken avdelning denne arbetar på, samt utifrån tidigare visade intressen. Resultatet blir att de anställda enklare kan finna information som hjälper dem i sin yrkesroll.

Artificiell intelligens används för att rekommendera grupper och nyheter för anställda med hjälp av rek.ai

14. Falkenberg kommun

Genom att rekommendera sidor och e-tjänster på sin webbplats ger Falkenbergs kommun sina besökare en personaliserad upplevelse.

På webbplatsen rekommenderas undersidor på de olika delwebbarna och e-tjänster på sidan som samlar alla e-tjänster. AI-modellen för rekommendationerna tar bland annat hänsyn till vilken plats besökaren befinner sig på, och om denne använder en mobil eller stationär dator (och ytterligare mer än 80 andra faktorer).

Resultatet från ett A/B-test på startsidan visade att implementeringen av rek.ai ledde till en minskning av bounce rate med 13%.

Artificiell intelligens används för att rekommendera sidor och e-tjänster för besökare med hjälp av rek.ai

15. Götene kommun

Götene kommun har använt rek.ai på sin startsida för att skapa navigationen som besökaren möts av. Resultatet är att besökaren snabbare hittar de länkarna som är av intresse.

På webbplatsens undersidor har även relaterade sidor tagits fram med hjälp av AI. På så sätt kan besökare som inte hittat rätt information få förslag på sidor vars ämne har en relevans för den besökta sidan.

Götene använder även sökordsförslag framtagna av rek.ai.

Artificiell intelligens används för att rekommendera evenemang och sidor och sökordsförlsag för besökare med hjälp av rek.ai

Götene använder också rek.ai för att rekommendera nyheter efter att besökaren har läst en nyhet. På så sätt ökar de antalet nyheter som upptäcks av besökarna.

Artificiell intelligens används för att rekommendera evenemang och sidor och sökordsförlsag för besökare med hjälp av rek.ai

16. Migrationsverket

Migrationsverket har på sitt intranät en stor mängd handläggarstöd som de anställda använder i sitt dagliga arbete. Genom att använda rek.ai kan intranätet lyfta de handläggarstöd som är troligast att den anställde eftersöker beroende på exempelvis vilken avdelning den anställde arbetar på, samt vilka sidor som tidigare besökts.

Resultatet blir att den anställda lättare hittar rätt information och slipper fråga kollegor och supporten.

Artificiell intelligens används för att rekommendera handläggarstöd för anställda på Migrationsverket med hjälp av rek.ai

17. Järfälla kommun

Järfälla kommun använder rek.ai för att sortera navigationen av undersidor vilket ger besökaren en mer lättnavigerad webbplats. Sorteringen sker automatisk och genererar en menystruktur som dynamiskt anpassar sig efter alla faktorer (fler än 80 stycken) som AI-modellen tagit med i träningen. Redaktörerna behöver därför inte lägga tid på att prioritera bland länkar, utan kan fokusera på att producera innehåll.

Artificiell intelligens används för att rekommendera evenemang och sidor för besökare med hjälp av rek.ai

18. Stockholms Studentbostäder

Stockholms Studentbostäder är en webbplats med besökare från hela världen. Genom att använda rek.ai på den personifierade startsidan rekommenderar de sidor som är troligast att besökaren efterfrågar beroende på dennes position, webbläsarspråk etc.

Även sökrutan använder sökordsförslag genererade med hjälp av en AI-modell tränad på data från webbplatsen.

Artificiell intelligens används för att rekommendera evenemang och sidor för besökare med hjälp av rek.ai

19. Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun använder rek.ai för att på sina samlingssidor rekommendera de undersidor som är troligast att besökaren efterfrågar.

Tillsammans med att använda AI tränad på besöksmönster i sina sökordsförslag höjer man användbarheten för kommunens besökare. Genom att användatAI-genererade sökordsförslag ökade antalet slutförda sökningar med 152%.

Artificiell intelligens används för att rekommendera sidor för besökare med hjälp av rek.ai

20. Arbetsförmedlingen: Aktiviteter

För arbetssökande som besöker Arbetsförmedlingens webbplats finns information om aktiviteter de kan ta del av, både fysiska och online. När den arbetssökande läser om aktiviteterna vill Arbetsförmedlingen rekommendera ytterligare aktiviteter och använder därför rek.ai för att ta fram lämpliga aktiviteter baserat på ämne och geografisk position.

Genom att använda AI har visningen av aktiviteter gått upp med över 14%.

Artificiell intelligens används för att rekommendera aktiviteter för besökare med hjälp av rek.ai

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss