Falkenberg startsidan

Falkenberg kommuns webbplats har som alla svenska kommunwebbplatser en stor mängd sidor med information om allt från badplatser till bygglov. Den här bredden på information gör att det dels kan vara svårt för besökaren att hitta den information man söker och dels gör arbetet svårt för administratörer och webbanalytiker.

Skärmdump på google analytics dashboard

Teori

Olika informationssidor efterfrågas olika mycket beroende på faktorer som tid på dygnet, väderlek, besökarens avstånd från kommunen, typ av enhet d.v.s. om besökaren använder en mobiltelefon eller en stationär dator, m.m.

Med rek.ai kan vi rekommendera de sidor som besökaren troligen är mest intresserad av utifrån de faktorer som vi nämnde ovan, vilket kan göra att fler besökare går vidare från startsidan till den efterfrågade informationen. Det i sin tur kommer att leda till att vi kan höja nyttan och uppskattningen med webbplatsen och i ett längre perspektiv även kostnadseffektivisera.

Skärmdump på Falkenberg kommuns webbplats med rekommendationer från rek.ai

Resultat

Vi placerade rek.ai efter navigationsblocken på kommunwebbplatsens startsida under rubriken Genvägar.

Vi utförde ett A/B-test med 18 000 sidvisningar.

Bounce rate (avvisningsfrekvensen) gick ner 11%. Besökarna fick länkar presenterade på startsidan utifrån gällande faktorer och kunde därifrån ta sig direkt vidare till eftersökt information istället för att behöva klicka sig ner i strukturen och själv leta efter den informationen. Detta bidrog till att man kunde undvika att besökaren lämnar webbplatsen utan att ha hittat eftersökt information.

Tiden som besökarna spenderade på startsidan innan de klickade på en länk minskade med 17%. Detta berodde troligen på att besökaren inte behövde ägna lika mycket tid på att fundera på var i webbplatsens sidstruktur den efterfrågade informationen fanns, utan kunde istället klicka direkt på en länk.

-13%Bounce rate

"Bounce rate" avser procentandelen sessioner som inleddes på en viss sida som var den enda i sessionen.

-17%Time on page

"Time on page" är ett mått för att uppskatta hur lång tid en besökare spenderade på den aktuella sidan.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss