Inspiration

Inspiration för era första användning av rek.ai på er webbplats.

På den här sidan kommer vi introducera exempel på hur rek.ai kan apliceras på er webbplats eller intranät.

Varje exempel innehåller den kod som ni adderar till er webbplats och resultatet för presentationen går att stila hur ni önskar. Exemplen är bara en introduktion till vad som går att göra med rek.ai och vi hoppas ni ska inspireras att testa fler spännande möjligheter.

“Rekommenderat för dig” på startsidan

Genom att addera en lista med rekommenderade länkar på startsidan kan ni snabbt presentera länkar till sidor för den aktuella besökaren. Listan kommer skapas utifrån just nu gällande förutsättningar såsom tid på dagen, position och device. För att besökaren ska förstå att det är en personifierad yta som kan ändras i framtiden kan ni välja en rubrik så som: Rekommenderat för dig

För att visa rekommendationen använder ni koden:

<div class="rek-prediction"></div>

Om ni vill ändra utseendet på länken går det att göra med CSS:

.rek-prediction__link {
    color: #f00;
}
Artificiell intelligens används på Luleå

Rekommenderat på en genomgångssida

En genomgåssida har ofta ett stort antal undersidor. Genom att rekommendera vilka undersidor som är troligast att besökaren efterfrågar hjälper ni besökaren att snabbt hitta rätt innehåll. Något som är extra viktigt på en mobiltelefon eftersom besökaren där har en betydligt mindre överblick.

För att visa rekommendationen på undersidor adderar ni data-parametern subtree som då endast visar sidor med en viss url:

<div class="rek-prediction" data-subtree="/ekonomi"></div>

Om ni vill använda den inbyggda funktionen för att dela upp rekommendationerna i spalter kan ni addera följande två data-parametrar:

<div class="rek-prediction" data-subtree="/ekonomi" data-renderstyle="list" data-listcols="3"></div>
Artificiell intelligens används på för att personalisera med hjälp av rek.ai

Addera sökordsförslag

Genom att låta en AI-modell rekommendera sökordsförslag för besökaren kan ni sänker ni er Exit på sidor, och speciellt för mobilanvändare höger det användarupplevelsen markant om de första förslagen är de mest troliga.

Artificiell intelligens används Halmstad för att personalisera sökordsförslag

Rekommendera nyheter

Genom att låta rek.ai visa upp ytterligare nyheter efter att besökaren läst en nyhet kan ni öka informationsspridningen och låta era besökare upptäcka mer av er webbplats.

Det finns flera sätt att implementera hur nyheter visas, men en enkel variant är att skriva ut dem med innehåll.

<div class="rek-prediction" data-renderstyle="content"></div>

Om ni vill förändra utseendet ser CSS-strukturen ut såhär:

.rek-style-content {}
.rek-prediction__content {}
.rek-prediction__img {}
.rek-prediction__title {}
.rek-prediction__body {}
Artificiell intelligens används för att personaliserade rekommendationer
Artificiell intelligens används för att personaliserade rekommendationer

Våga inspireras och kom på egna lösningar

Vi kommer alltid stödja er i den resa ni påbörjat i att ge era besökare framtidens användarupplevlse. Kontakta oss om ni inte hittar den lösning ni funderat kring, så ser vi till att den går att förverkliga.

Se 18 exempel

Tänk på att ni kan design annorlunda för mobil

Eftersom besökare på en mobiltelefon ser en mindre del av innehållet kan man vilja placera rekommendationerna högre upp på en mobil än när besökaren använder en stationära dator.

Det kan finnas anledning att rekommendera exempelvis relaterade sidor etc. i mobilen för att besökaren ska slippa scrolla upp och använda menyn. Det finns flera sätt att lösa detta, så kontakta oss gärna så tittar vi på just era behov.

Har ni flera modeller? Rekommendera mellan webbplatser

Ni har också möjligheten att rekommendera sidor mellan webbplatser. Kanske är det så att ni har ett intranät på vilket ni vill rekommendera de populäraste nyheterna från webbplatsen? Eller mellan en event-webbplats och en externwebb? Kontakta oss så tittar vi på bästa lösningarna för integration.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss