Upplands-Bro e-tjänster

Upplands-Bro har på sin kommunwebbplats över 140 e-tjänster som alla finns listade på sidan Blanketter & e-tjänster. E-tjänsterna är desamma som ofta återfinns på en kommunwebbplats, allt från att ansöka om bygglov till specialkost i de olika skolorna.

Bakgrund

Trots att tjänsterna är grupperade samt har ett dedikerat sökfält hade sidan en utgångsfrekvens (exit) på 43% vilket innebär att nästan hälften av besökarna avbröt sitt besök på webbplatsen utan att ha hittat den e-tjänst som de eftersökte. Resultatet blir dels att kommunens kundtjänst får en ökad belastning och dels att ärenden som kommunens invånare vill utföra på webbplatsen inte blir gjorda.

Teori

Vår teori var att ett antal faktorer påverkar vilken e-tjänst besökaren på webbplatsen efterfrågar.

Vi antog att tjänsternas efterfrågan varierar beroende på årstid, vilken enhet besökaren använder och geografiskt avstånd till Upplands-Bro.

Vi ville undersöka om artificiell intelligens kunde användas för att rekommendera innehåll beroende på ovanstående faktorer (samt ytterligare sjuttio faktorer). Vi ville se om vi kunde presentera rätt e-tjänst från början och därmed öka nyttan och ge besökaren bättre service.

Skärmdump på Upplands-Bro kommuns webbplats med rekommendationer från rek.ai

Resultat

Med hjälp av rek-ai genererade vi tio rekommendationer överst på sidan så att besökarna direkt kunde se dem. Därefter jämförde vi resultatet mellan två månader vilka vardera hade cirka 3 000 sidvisningar.

I 25% av fallen lyckades rek.ai att förutspå vad besökaren ville hitta och på så sätt göra sajten mer relevant och användarvänlig.

Utgångsfrekvens (exit) sjönk med 38% vilket innebär att en betydligt större grupp av besökarna kunde uppnå målet med sitt besök på sidan.

Tiden som besökarna spenderade på sidan (time on page) sjönk med 31% vilket innebär att besökarna betydligt snabbare hittade informationen som de sökte.

25%Klick på rekommendationer

Antalet besökare som klickade på någon av de rekommenderade länkarna och inte behövde söka fram tjänsten.

-38%Exit

"Exit" avser procentandelen sidvisningar av en sida som var den sista i sessionen.

-31%Time on page

"Time on page" är ett mått för att uppskatta hur lång tid en besökare spenderade på den aktuella sidan.

Kommentar

rek.ai lyckades över förväntan med att förbättra sidan Blanketter & e-tjänster vilket gjorde att den mätbara statistiken för både exit och time on page sjönk betydligt.

Den modell som varje natt byggdes av rek.ai lärde sig att förstå relationerna mellan en stor mängd anonyma faktorer samt besökarnas beteende på webbplatsen.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss