Upplands-Bro genomgångssidor

Upplands Bros kommunwebbplats har som de flesta andra valt att dela in sin webbsidor i ett antal kategorier såsom Bygga och bo, Näringsliv etc. Svårigheten med det här sättet att dela upp informationen är att det kan vara besvärligt för besökaren att förstå under vilken huvudkategori den efterfrågade informationen finns.

Skärmdump på Upplands-Bro kommuns webbplats utan rekommendationer från rek.ai

Teori

Vi vet att olika webbsidor efterfrågas olika mycket beroende på faktorer såsom tid på dygnet, besökarens geografiska avstånd från kommunen, om besöket sker på en mobiltelefon eller stationär dator m.fl.

Utifrån gällande förutsättningar och faktorer ville vi med hjälp av rek.ai rekommendera undersidor som troligen efterfrågas av besökaren och på så sätt minska antalet besökare som avbryter sitt besök på genomgångssidorna. På så sätt skulle vi kunna öka nyttan med webbplatsen och i förlängningen minska kostnaderna för kommunen.

Skärmdump på Upplands-Bro kommuns webbplats med rekommendationer från rek.ai

Resultat

Vi visade tio rekommendationer ovanför under-kategorisidorna som representerades av bildpuffar.

Testet gjordes med hjälp av A/B-testning under en period av 45 dagar vilket resulterade i 18 500 sidvisningar.

31% av besökarna på genomgångssidorna klickade på någon av de rekommenderade länkarna, och kom således direkt till den information de sökte, utan att behöva passera kategorisidorna.

Avvisningsfrekvens (Bounce rate) sjönk med 77% och Utgångsfrekvens (Exit) sjönk med 16%.

-16%Exit

"Exit" avser procentandelen sidvisningar av en sida som var den sista i sessionen.

-77%Bounce rate

"Bounce rate" avser procentandelen sessioner som inleddes på en viss sida som var den enda i sessionen.

Kommentar

På grund av testernas goda resultat används nu funktionen på alla genomgångssidor och besökarna får därmed större möjlighet att direkt hitta den information de eftersöker.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss