Förvaltning

rek.ai är ur ett förvaltningsperspektiv självgående; inga uppdateringar, data-inmatningar eller taggning av ny eller gammal information krävs.

När nya sidor, språk eller informations-grenar inkorporeras i webbplatsen kommer rek.ai lära sig den nya informationens egenheter och vilka omvärldsparametrar som påverkar webbplatsinnehållets efterfråga.

Vid ett överlämnande till en ny förvaltare krävs ingen utbildning.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss