Installation

rek.ai är oberoende av vilket CMS ni använder på er webbplats.

rek.ai installeras enkelt på er webbplats om ni vill utnyttja kraften i deep learning för att rekommendera innehåll såsom sidor, evenemang, arbetstillfällen, nyheter eller produkter.

Integrationen består endast av att ni:

  1. Länkar in ett JavaScript från vårt CDN
    <script src="https://static.rek.ai/xxxxx.js"></script>
  2. Markerar med ett metadata i head att en viss sida ska registreras hos oss
    <meta name="rek_viewclick">
  3. Placerar en div med en css-klass som vi kommer fylla med rekommendationer genom asynkrona anrop från klienten
    <div class="rek-prediction"></div>

För CMS:et SiteVision finns en webbapp framtagen vilken än mer förenklar steg 3

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss