Teknisk översikt

rek.ai använder programeringsbilioteket TensorFlow för att dagligen bygga deep-learning-modeller för varje kunds webbplats.

Modellen byggs utifrån alla insamlad data och lär sig vilka faktorer som påverkar vilka sidor som efterfrågas under vilka omständigheter.

Modellen tillhandahålls efter att de byggts via våra moln-servrar. Ett JavaScriptet på er webbsida hämtar sedan rekommendationerna helt utan behov av programmering eller utvecklingskostnader från ert håll. Hela systemet körs således i webbläsaren vilket leder till total separation från era system i övrigt.

Ett API finns även för de kunder som själva vill både lagra sidvisningar och hämta rekommendationer. Det här medför att ni själva kan skapa en egen lösning totalt anpassad efter er organisations förutsättningar.

Deep learning

Deep learning är en teknik som existerat sedan många år men först nu blivit mycket populär, tack vare tekniska framsteg och möjligheten att göra stora beräkningar i molnet.

Tekniken går att använda för att se mönster och beteende i gigantiska datamängder och genom självinlärning skapa en modell som sedan kan användas för att förutse resultat som modellen aldrig tidigare påträffat.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss