AI-personifiering

Personalisering är ett välbeprövat koncept inom webshop och marketing.

Tekniken är exempelvis en av grundpelarna i företag som Amazons framgång.

Där personifiering ännu inte gjort sitt intåg är på content-webbar. Det här trots att vi vet att efterfrågan på innehållet på en webbplats varierar beroende på faktorer såsom årstid, device, avstånd och väderlek.

Genom att använda artificiell intelligens (och deep learning) för att analysera alla sidvisningar på en webbplats och sammankoppla dessa med rådande faktorer kan en AI-modell tas fram. Den här modellen kan sen användas till att rekommendera:

  • Contentsidor
  • Nyheter
  • Tjänster
  • Produkter

Rekommendationer av innehåll kan sen presenteras på webbplatser för att sänka trösklarna för besökaren att hitta rätt information. Detta kommer i förlängningen sänka kostnader för support och analys av webbplatsdata.

AI och webbdesign

AI personifieringen kan med fördel redan inkorporeras i UX-arbetet. För om man låter en personifieringsmodell välja innehållet som ska visas för besökaren kan den skärmytan som finns på till exempel en mobiltelefon effektivt utnyttjas. Men detta kräver att man redan i designarbetet utnyttjar möjligheterna som den nya tekniken innebär.

Börja med AI och personifiering

Vi hjälper er gärna att ta steget in i framtiden genom att addera personalisering och rekommendationer till er webbplats oavsett marknadsområde eller storlek.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss