Sandskogen AI Aktiebolag

Sandskogen AI Aktiebolag startades 2018 med idéen att utveckla en plattform där nya AI-tjänster enkelt skall kunna kopplas på i framtiden.

Vi är övertygade om att artificiell intelligens kommer fortsätta att förändra alla de digitala tjänster som uppgraderas eller vidareutvecklas i framtiden.

Sandskogen AI Aktiebolag kommer att agerar som ett paraply för flera olika satsningar inom fältet AI. Det kan röra sig om föreläsningar, event, konsultation samt egna produkter och samarbeten.

Målsättningen är att företaget ska utvecklas till ett nätverk där deltagare, partners och kontributörer kan interagera och bidra till skapandet av mervärde och framsteg.

Om den tekniska plattformen

Den plattform som nu finns i en första version och driftar produkten rek.ai utnyttjar till fullo en micro service-arkitektur som är skalbar. Plattformen klarar 100% automatiserad dataaggregering (pipeline), modellskapande, utvärdering samt tillhandahållande av en bred variation av AI-tjänster.

Plattformen är modulär och kan nås både med öppna samt inloggningsskyddade API:er. Alla de tekniker och processer som används är utbytbara för att uppnå maximal flexibilitet och anpassningsbarhet inför framtida utmaningar och innovationer inom fältet artificiell intelligens.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss