Var är AI?

Artificiell intelligens och maskininlärning är vetenskapen rörande hur man får maskiner att bete sig och lösa problem som är svåra att lösa med standardmetoder.

Artificiell intelligens och maskininlärning är vetenskapen rörande hur man får maskiner att bete sig och lösa problem som är svåra att lösa med standardmetoder. Det kan röra sig om för stora datamängder, eller att problemet ständigt tar sig nya former, och därför inte kan lösas med klassisk programmering.

Typiska användningsområden för AI är situationer där problembilden inkluderar väldigt stora datamängder. Exempel på sådana kan vara komplexa röntgenbilder, alla deklarationer, positionen för taxibilar eller satellitbilder. Genom framtagna modeller som tränats på föregående data inom samma domän kan sen nya problem ges en lösning så som att modellen kan förutse om en sjukdom syns i bilderna, närmaste taxi eller om översvämning hotar.

AI-modeller

AI-modeller byggs utifrån ett antal framtagna “lösningsförslag” som kan passa olika bra vid olika situationer. Vilken som passar bäst för ett aktuellt problem testas ofta genom att de olika modellerna ställs mot varandra. Modellerna kan vara exempelvis:

  • Linear regression
  • Logistic regression
  • Linear discriminant analysis
  • Decision trees
  • Naive Bayes
  • K-Nearest Neighbors

TensorFlow

TensorFlow är ett open-source-ramverk specialanpassat för att skapa datamodeller som passar Problem som går att lösa med hjälp av AI och maskininlärning. TensorFlow är det ramverk Google använder i sina produkter och har en väldigt stor användarbas som ständigt bidrar till att förbättra ramverket.

Framtiden

Det enda man kan vara säker på är att AI kommer få en stor roll inom framtidens forskning och utveckling av nya produkter och tjänster. Några går till och med så långt att namnge det som “Mänsklighetens sista uppfinning”.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss