Vår vision

Vår vision är att varje webbplats ska ha en AI-förstärkt navigation som hjälper alla besökare att hitta det som just de eftersöker.

Vi är övertygade om att den här utvecklingen kommer gynna alla typer av webbplatsbesökare och i förlängningen sänka trösklarna för alla brukare av internet.

Möjligheterna som artificiell intelligens kan erbjuda besökare av webbplatser är naturligtvis omöjlig att förutse, men att vi i framtiden kommer ta del av webbplatser helt konstruerade runt en AI-motor som anpassar allt innehåll till varje besökare känns som en inte alltför vågad gissning.

Vi tror att rek.ai kommer ha en tydlig plats i den här utvecklingen. Vår rekommendationsmotor är 100% modulär och skalbar, vi kan i varje iteration förändra och förbättra systemets integrationsmöjligheter och tack vare vår plattformsoberoende ställning är vi aldrig bundna till tekniska begränsningar utan kan förändra delar av systemet i takt med att omvärldens krav tydliggörs.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss