rek.ai Dashboard

Som ägare av ett rek.ai-projekt får ni tillgång till rek.ai Dashboard i vilken ni kan se information om projektet samt ta använda flera funktioner.

Rek.ai Dashboard är något vi ständigt utvecklar och nya funktioner kommer kontinuerligt att läggas till. Har ni önskemål kontakta oss gärna på [email protected]

Startsida

På dashboardens startsida visas information om projektet samt antalet rekommendationer som gjort de senaste dagarna.

Se information om eras projekt i er Dashboard

Simulator

Genom att använda simulatorn får ni en fingervisning om hur AI-modellen rekommenderar innehåll. Ni kan testa vilka sidor som rekommenderas under olika delträd och sidtyper. Ni kan också testa olika inställningar för att se om AI-modellen anser dem påverka det rekommenderade resultatet. Simulatorns funktion är att ge en uppskattning av hur sidor rekommenderas, inte att ge ett exakt resultat. Eftersom många fler än de aktuella parametrarna påverkar resultatet är det svårt att göra en “verklig” simulering.

Simulera era rekommendationer i vår simulator

Explainable AI

Explainable AI är ett stort forskningsområde vars mål är att förklara hur en AI-modell “tänker”. Det här för att vi som använder AI ska få en inblick i våra modeller. Både för att känna en trygghet i hur vi använder AI, och dels för att vi har en möjlighet att lära oss och få insikter i vårt data. Eftersom rek.ai använder fler parameter än som går att testa väljs några ut och presenteras i ett radardiagram där ni kan se hur de olika faktorerna påverkar resultatet. Funktionen är i ett beta-stadie och området Explainable AI utvecklas ständigt, så har ni önskemål på förbättringar får ni gärna höra av er på [email protected]

Se hur er AI-modell arbetar

Modellen

Vid varje bygge av er AI-modell sparas statistik över hur modellen utvärderar sig själv. Statistiken består både av “kostnaden” för varje iteration, men också träffsäkerheten. Träffsäkerheten motsvarar att det första alternativet som modellen “gissade på” var korrekt. Eftersom man ofta visar upp flera rekommendationer för användaren är träffsäkerheten en summa av många fler nummer, men i vyn över modellen kan vi få en uppfattning av hur modellen funkar. Funktionen som visar statistik över hur modellen byggs är fortfarande i beta och kommer utvecklas mer framöver.

Se hur er AI-modell tränas

Visade 404:or

Eftersom rek.ai vet de sidor som visas på er webb kan vi samla in och visa upp de 404:or som visas. Det gör att ni enkelt kan rätta till dessa sidor så att era besökare slipper “hamna fel”.

Filter

Under fliken “Filter” kan ni ställa in vilka url:r som inte ska visas i en rekommendation. Det kan vara enskilda sidor eller hela stukturer av webbplatsen. Till exmepel om ni har en mapp för testsidor.

Ställ in filter för er AI-modell

Avancerat

Under Avancerat kan ni som projektägare göra inställningar för hur er AI-modell byggs. Det innebär bland annat att ni kan välja vilka parametrar som tas med när modellen skapas. Framöver kommer fler inställningar läggas till och möjliggöras för administratörer att påverka.

Se och gör instaällningar för er AI-modell

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss