Fördelar

Genom att rekommendera sidor och information till besökaren skapar ni en personaliserad webbplats vars navigation snabbt leder besökaren rätt.

Det här leder till ökad kundnöjdhet, minskade kostnader för support samt möjligheten för besökaren att upptäcka ny information hon eller han annars hade missat.

Det arbete som förut webbanalytiker utförde där de tog fram statistik och förklarade vilka sidor som efterfrågas av vilka besökare behöver inte längre utföras. Det här arbetet utför rek.ai flera gånger per sekund och returnerar ett resultat totalt skräddarsytt för den aktuella besökaren.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss