Hur kan rek.ai användas?

rek.ai går att använda i en stor mängd olika scenarion på olika typer av webbplatser.

Rekommendera navigeringsförslag

Genom att placera “topp-listor” genererade av rek.ai kan besökaren direkt hitta de sidor hon eller han eftersöker utan att behöva lägga ner tid på att leta.

Listorna går att skapa utifrån delmängder av webbplatsen, det går också att exkludera grenar. Det blir därför enkelt att låta rekommendationen bara innehålla sidor under en viss flik, nyheter, “Frågor och svar” etc.

rek.ai kan sortera redan skapade listor efter trolighetsgrad, samt rangordna grupper av listor i relation till varandra.

Rekommendationerna kommer även ta hänsyn till hur besökaren surfat på webbplatsen och kommer på så vis lära sig att relatera information till varandra. Eftersom rek.ai kan lära sig att associera översatta sidor till besökarens inställda webbläsarspråk kommer även rekommendationerna vara anpassade utifrån det språk som passar bäst för besökaren.

Genom att på det här sättet låta besökaren direkt kunna navigera till de sidor hon eller han eftersöker har visat sig dramatiskt sänka faktorer såsom bounce rate, exit och time on page.

Rekommendera e-tjänster

En kommun i normalstorlek tillhandahåller ofta över 150 e-tjänster som medborgaren kan navigera sig till och bruka beroende på omständigheterna. Genom att rekommendera e-tjänster med rek.ai slipper upp till 33% av alla besökare leta igenom de 150 e-tjänsterna, utan istället visas den e-tjänst de söker i den rekommenderade listan.

Eftersom rek.ai kan lära sig att associera språkanpassade e-tjänster till besökarens inställda webbläsarspråk kommer även rekommendationerna vara anpassade utifrån det språk som passar bäst för besökaren.

Resultatet blir att besökaren slutför den uppgiften hon eller han påbörjat. Vilket i förlängningen bidrar till kommunens digitalisering samt sänker kostnaderna för kundtjänst.

Rekommendera “Frågor och svar”

En webbplats Frågor och svar-avdelning är ofta stor och innefattar svar som rör alla delar. Genom att låta rek.ai rekommendera frågor som är förknippade med de rådande omständigheterna för den aktuella besökaren kan ni höja antalet besökare som direkt finner svaret på sin fråga med upp till en tredjedel.

Resultatet blir att färre besökare behöver kontakta kundtjänst alternativt lämnar webbplatsen med sin fråga obesvarad. Det här kommer i sin tur leda till minskade kostnader för kundtjänst samt ökad kunskap hos besökaren.

Rekommendera nyheter eller evenemang

I samband med att en besökare tar del av innehållet på er webbplats i form av nyheter eller evenemang kan ni enkelt med rek.ai rekommendera relaterade artiklar.

De här rekommendationerna kommer då utgå ifrån de gällande omständigheterna för besökaren och omvärlden. Rekommendationen kommer även ta hänsyn till hur besökaren surfat på webbplatsen och kommer på så vis lära sig att relatera evenemang och nyheter till varandra. Således kommer “informations-öar” skapas av rek.ai där besökare alltid kan få nya relevanta förslag på nyheter eller evenemang.

Genom att alltid kunna presentera nya relevanta förslag ser ni till att er besökare aldrig “fastnar” under sin session utan alltid har ett nästa steg presenterat för sig. På så vis kommer ni höja antalet sidvisningar för er content på webbplatsen.

Rekommendationer på intranätet

Ett intranät är ofta komplext och kan innehålla tusentals sidor. För en anställd – och speciellt en nyanställd – kan det vara svårt att lära sig att hitta bland all information.

rek.ai tar hänsyn till var i organisationen personen är anställd (med hjälp av funktionen custom features) och rekommendera information som är förknippad med rollen eller avdelningen. Det här utan att krav ställs på redaktörerna att all information måste taggas för att kunna visas för respektive besökare.

Även nyheter på intranätet kan rekommenderas för den anställda utifrån hur tidigare anställda med samma roll eller avdelningstillhörighet har läst nyheter. Det här gäller även styrdokument och applikationslistor. Det här kan underlätta den anställdes situation avsevärt om de arbetar i en organisation där styrdokument har en framträdande roll.

Varje sida på intranätet kan även den ha lista med all relaterad information som kommenderas med rek.ai.

Summan av alla de här möjligheterna leder till att varje anställd får ett personaliserat intranät där den viktigaste informationen alltid lyfts fram.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss