Simulator

Undersök hur tidpunkten på dygnet påverkar var i listan Anmälan frånvaro hamnar.
Se också hur typen av enhet påverkar resultatet, samt vilken veckodag.

Veckodag

Hitta direkt för Barn och utbildning

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss