Simulator

Välj scenario

Undersök hur tidpunkten på dygnet påverkar var i listan Anmälan frånvaro hamnar.
Se också hur typen av enhet påverkar resultatet, samt vilken veckodag.

Typ av enhet
Veckodag

Hitta direkt för Barn och utbildning

Vill du veta vad rek.ai kan göra för er?