Sökordsförslag

Automatiska rekommendationer av sökord som bygger på er AI-modell, men även på domänspecifika synonymer. Genom att låta er AI-modell rekommendera sökordsförslag för besökaren kan ni sänka er Exit på era sidor.

Skillnaden mellan sökord från rek.ai och en sökmotor

Eftersom rek.ai vet vilka sidor som besöks på webbplatsen skiljer sig produkten från sökmotorer som bara vet vilka sidor som söks på.
Produkten kan därför rekommendera sökord utifrån användande, inte sökmönster. Detta är en stor skillnad och skapar en helt ny upplevelse för besökaren.
rek.ai ersätter inte er nuvarande sökmotor, utan ger endast sökordsförslag.

Funktionalitet

Modellen för att rekommendera sökord tar hänsyn till en stor mängd parametrar så som väder, navigation och device.
Men sökordsfunktionen har även funktionalitet för synonymer, rättstavning, samt domänspecifik rättstavning. Alltså att systemet lär sig era ord (kan vara namn på personer, förvaltningar eller platser) och rättstavar sedan sökningar på de här orden.
rek.ai matchar både mot title och keywords.

Nedan följer ett antal exempel på bara några av de funktioner rek.ai har för sökordsförslag.

Detekterar språk

Om en besökare står på en svenskspråkig sida skiljer sig sökorden från när hen står på en engelskspråkig (inom samma webbplats).
Falkenberg

På en svensk sida får man Restauranger.

På en engelsk sida får man Nature reserves.

Beroende på navigation

Beroende på vilken del av webbplatsen en besökare står på så visas olika sökordsförslag. Nedan visas sökordsförslagen för en sökning på ordet "anmälan".
Upplands-Bro

På startsidan.

Om besökaren står på Bo och bygga.

Om besökaren står på Kultur och fritid.

Om besökaren använder en mobiltelefon.

Rättstavning och synonymer

rek.ai använder synonymlistor och ordböcker för att tillhandahålla rättstavning vid sökordsförslag. Det här gör att kraven på att redaktören använder keywords minskar.
Men produkten bygger även upp en ordbok för varje projekt så att ord tillhörande domänen kan rättstavas.

Ett ord tillhörande domänen.

Ett ord tillhörande domänen som rättstavas automatiskt.

Synonym används för ett skrivet ord.

Synonym rättstavas för ett skrivet ord.

Resultat

Ett A/B-test genomfördes på Upplands-Bros webbplats där rek.ai jämfördes mot SiteVisions standard-sökordsförslag.
Genom att använda sökord från rek.ai kunde man se att antal klick på sökordsförslag steg med 127% och att tiden det tog för besökaren att välja ett sökord sjönk med 52%.

Installation

Vilket CMS ni använder påverkar hur sökordsförslagen installeras. Men för till exempel SiteVision är allt som krävs ett JavaScript.

Vill du boka en demo eller ställa en fråga?

Kontakta oss