Vad är rek.ai?

rek.ai utnyttjar kraften i artificiell intelligens för att ge varje besökare personaliserade rekommendationer.

Diagram över rek.ai:s system

En webbplats information efterfrågas i olika grad av olika besökare beroende på faktorer såsom tid på dygnet, geografisk position eller enhetstyp.

rek.ai lär sig med hjälp av artificiell intelligens de här faktorerna och kan därför rekommendera informationen som besökaren eftersöker.

Genom att varje natt ta fram en ny modell över hur informationen efterfrågas kan systemet ge varje besökaren en personaliserad vy där rätt innehåll rekommenderas.

Besökaren behöver således inte leta efter informationen på webbplatsen, utan kan med bara ett klick uppnå sitt mål med besöket.

rek.ai fungerar med alla content management system eftersom systemet endast körs i webbläsaren.

Ingen förändring av era webbservrar eller CMS krävs för att använda rek.ai.

Systemet kräver ingen input från administratörer eller redaktörer för att relatera rätt information med rätt besökare.

Läs mer om lösningen rek.ai

Upptäck alla olika aspekter av rek.ai