Hur rek.ai lyft webbplatser och intranät

Video

Ta del av ett livligt samtal från Sitevision dagarna 2021 där Johan och Robin demonstrerar och argumenterar för hur det kommer sig att Svenska kommuner kommit längst i världen med integration av AI på sina webbplatser.
Samtalet rör också varför artificiell intelligens är stort just nu?

 

Share on

Book a free demo!

Choose a date that suits you and we will book a digital meeting that will last roughly 30 minutes. It’s easy, flexible, and completely free of charge.