Vad är rek.ai? En förklarande video

Video

Rek.ai utnyttjar kraften i artificiell intelligens för att ge varje besökare personaliserade rekommendationer. En webbplats information efterfrågas i olika grad av olika besökare beroende på faktorer såsom tid på dygnet, geografisk position eller enhetstyp.

Share on

Book a free demo!

Choose a date that suits you and we will book a digital meeting that will last roughly 30 minutes. It’s easy, flexible, and completely free of charge.