Falkenberg kommun

Case

Falkenberg kommuns webbplats har som alla svenska kommunwebbplatser en stor mängd sidor med information om allt från badplatser till bygglov. Den här bredden på information gör att det dels kan vara svårt för besökaren att hitta den information man söker och dels gör arbetet svårt för administratörer och webbanalytiker.

Teori

Olika informationssidor efterfrågas olika mycket beroende på faktorer som tid på dygnet, väderlek, besökarens avstånd från kommunen, typ av enhet d.v.s. om besökaren använder en mobiltelefon eller en stationär dator, m.m.

Med rek.ai kan vi rekommendera de sidor som besökaren troligen är mest intresserad av utifrån de faktorer som vi nämnde ovan, vilket kan göra att fler besökare går vidare från startsidan till den efterfrågade informationen. Det i sin tur kommer att leda till att vi kan höja nyttan och uppskattningen med webbplatsen och i ett längre perspektiv även kostnadseffektivisera.

En personaliserad upplevelse

Ett tydligt exempel är kommunens startsida. Om du till exempel först varit inne och tittat på sidan med information om att jobba i kommunen och sedan klickar tillbaka till startsidan, så hamnar "Lediga jobb" högst upp på listan med förslag.

Resultat

Vi placerade rek.ai efter navigationsblocken på kommunwebbplatsens startsida under rubriken Genvägar.

Vi utförde ett A/B-test med 18 000 sidvisningar.

Bounce rate (avvisningsfrekvensen) gick ner 11%. Besökarna fick länkar presenterade på startsidan utifrån gällande faktorer och kunde därifrån ta sig direkt vidare till eftersökt information istället för att behöva klicka sig ner i strukturen och själv leta efter den informationen. Detta bidrog till att man kunde undvika att besökaren lämnar webbplatsen utan att ha hittat eftersökt information.

Tiden som besökarna spenderade på startsidan innan de klickade på en länk minskade med 17%. Detta berodde troligen på att besökaren inte behövde ägna lika mycket tid på att fundera på var i webbplatsens sidstruktur den efterfrågade informationen fanns, utan kunde istället klicka direkt på en länk.

Del

Book en gratis
demo i dag

I kalenderen vælger du en tid til et digitalt møde på 30 minutter – enkelt og smidigt og ganske gratis.