AI-genererade frågor och svar gör webbplatser tydligare för varje besökare

Blogg

Äntligen lanserar rek.ai den nya funktionen Frågor & svar! Med hjälp av den kan en AI på några sekunder gå igenom en webbsida för att generera relevanta frågor och svar för varje besökare.

– Så fort den nya tekniken blev tillräckligt bra kunde vi kombinera generativ AI med vår spetskompetens och fick snabbt den nya tjänsten på plats, säger vd Johan Albertsson.

 

Idén om en AI-genererad Frågor & Svar-funktion föddes redan för flera år sedan.

– Vi har alltid sett ett behov av att kunna ta en redaktörstext och omformulera den till frågor och svar, men den avancerade tekniken som krävs för att utveckla lösningen har inte funnits tidigare, berättar Johan Albertsson, vd på rek.ai.

Under 2023 har rek.ai följt utvecklingen av generativ AI i tjänster som Chat GPT och Midjourney – verktyg som används för att skapa något nytt med hjälp av artificiell intelligens. I takt med att tekniken snabbt utvecklades och mognade kunde man äntligen slå slag i saken och utveckla den nya funktionen.

– Vi hade redan alla pusselbitar färdiga i huvudet men behövde vänta in att tekniken skulle bli tillräckligt bra. Så fort den blev det kunde vi kombinera generativ AI med vår spetskompetens och fick snabbt den nya tjänsten på plats, säger Johan Albertsson.

 

Personaliserar och rekommenderar frågor och svar

Den spetskompetens som rek.ai besitter är att låta AI rekommendera och personalisera innehållet på webbsidan för besökarna. Genom att analysera olika typer av datapunkter, exempelvis tid på dygnet, årstid, användarpreferenser och beteenden, kan AI:n effektivt förutsäga vilket innehåll som är mest relevant för varje enskild besökare. Detta möjliggör en mer engagerande och anpassad användarupplevelse – något som blir allt viktigare i dagens samhälle där många har tidsbrist och vill hitta information snabbt och enkelt.

Med den nya funktionen kan således frågor och svar genereras och personaliseras för varje besökares enskilda behov.

– Frågor och svar är ett bra komplement till en text och kan göra det enklare för läsaren att snabbt ta till sig informationen. Istället för att behöva läsa ett helt textblock kan man bryta ut tre snabba frågor och svar som sammanfattar artikeln, säger Johan Albertsson.

 

Positiva reaktioner från flera branscher

Under Sitevisiondagarna i oktober fick rek.ai äntligen presentera sitt nya verktyg för besökarna. Mottagandet blev otroligt positivt.

– Det vi märkte var att nästan varje segment kom med sin egen vinkel på hur man vill använda funktionen. Ett industribolag ser att deras komplicerade dokumentation kan förenklas, en intranätansvarig ser stora fördelar i att kunna förtydliga information och ett politiskt parti ser en vinst i att kunna omformulera långa texter så att besökare kan ta till sig det viktigaste. Det är jättekul!

Redan idag har många företag anmält sig till väntelistan för Frågor & Svar. Nu är planen att hjälpa så många som möjligt på listan att komma igång, samtidigt som man utvärderar tjänsten och justerar eventuella problem. Därefter kommer funktionen att lanseras till den breda massan.

– Den generativa AI:n överträffar hela tiden våra förväntningar, avslutar Johan Albertsson.

 

Så fungerar Frågor & Svar:

  • Rek.ai går igenom en text som en redaktör har skrivit och genererar ett antal frågor och svar baserat på innehållet.
  • Därefter godkänner redaktören de frågor som passar bäst
  • Frågorna rekommenderas sedan för olika besökare beroende på deras parametrar.
  • Frågorna dyker upp i anslutning till texten, men kan även presenteras i webbplatsens sökfunktion när besökaren söker information om ett specifikt ämne.
Dela på

Boka en kostnadsfri
demo idag

Du väljer en tid som passar dig i kalendern för ett digitalt möte på ca 30 min, enkelt och smidigt och helt kostnadsfritt.