En teknisk översikt

Teknisk översikt

Rek.ai är en molnbaserad rekommendationsmotor som bygger på artificiell intelligens. Systemet samlar in anonymiserad användningsstatistik från kundens hemsida. Rek.ai-modellen tränas sedan på insamlade data med jämna intervall. Er sida kan då ge personliga rekommendationer till varje enskild besökare. Detta helt utan behov av programmering eller utvecklingskostnader.

Vår rekommendationsmotor är 100 procent modulär och skalbar. Vi kommer ständigt förändra och förbättra systemets integrationsmöjligheter och tack vare vårt plattformsoberoende är vi aldrig bundna till tekniska begränsningar. Snarare är det så att vi kan förändra delar av systemet i takt med att omvärlden gör det.

rek.ai kan integreras med alla CMS

Installation

Rek.ai är oberoende av vilket CMS ni använder på er webbplats. Ingen installation eller förändring av era webbservrar krävs för att använda rek.ai. Då integrationen av rek.ai endast innebär att ni adderar ett JavaScript till er webbplats, samt en <div> där rekommendationerna ska presenteras, krävs inga utvecklingsresurser eller testmiljöer.

Tutorials finns för alla våra exempel och är anpassade för de vanligaste CMS:en. Exempelkod finns även för de mer avancerade funktionerna. Koden uppdateras och utökas kontinuerligt.

Till plattformen SiteVision finns även en webbapp som redaktörer kan använda för att presentera rekommendationer.

Ett föredrag för redakötrer

Redaktörerna

rek.ai är busenkelt. Det är framtaget med förutsättningen att inga nya krav eller förändringar i arbetssättet ska påverka redaktörerna. Redaktörerna behöver aldrig tagga information, använda speciella mallar eller tillhandahålla listor över vilka sidor som rek.ai inkorporerar.

Helt förvaltningslöst

Förvaltning

rek.ai är helt självgående. Det betyder att inga uppdateringar, data-inmatningar eller taggning av ny eller gammal information krävs.

När nya sidor, språk eller informations-grenar införlivas i hemsidan kommer rek.ai kunna värdera den nya informationen och rekommendera den för besökaren utifrån de grundparametrar som används. 

Vid ett överlämnande till en ny förvaltare krävs ingen utbildning.

Egna värden integreras i rek.ai

Egna värden

Rek.ai stödjer tillägg av egna värden för varje kund så att ni kan anpassa funktionaliteten exakt hur ni vill. Systemet har möjligheten att läsa och tolka 20 öppna parametrar (custom features) vilka ni själva kan anpassa. Det finns inga gränser för hur ni väljer att använda dem och de kan använda både externa och interna värden. Ni styr via JavaScript-parametrarnas värde vid varje unikt tillfälle.

Exempel på vad era custom features kan användas till:

– Information om besökaren är inloggad

– Besökaren har passerat en viss sida på er webbplats

– SJ har just nu förseningar

– Det pågår ett stort event i kommunen

– Den inloggade besökaren har utfört en viss “action”

– Det har skett en incident som kan påverka besökarna

– Att på intranät markera vilken avdelning i organisationen en besökare arbetar på

Boka en kostnadsfri
demo idag

Du väljer en tid som passar dig i kalendern för ett digitalt möte på ca 30 min, enkelt och smidigt och helt kostnadsfritt.