Specifikation

Här kan du läsa en funktionell beskrivning av rek.ai

Rek.ai är en molnbaserad rekommendationsmotor som bygger på artificiell intelligens.

Systemet samlar in anonymiserad användningsstatistik från kundens webbplats. Rek.ai modellen tränas sedan på det här datat med jämna intervall.

Kunden kan då presentera rekommendationer för varje enskild besökares unika förutsättningar.