AI Swedens AI-strategi för Sverige

Blogg

Rek.ai’s kunder är frontrunners!
Vi på rek.ai brukar säga att vi har arbetat med AI sedan innan det blev coolt. I början var det svårt att få till nya möten och affärer. Men några modiga frontrunners såg potentialen och har blivit starka ambassadörer sen dess. Numera pratas det om AI i varje organisation och initiativen har verkligen börjat rada upp sig. Ett sånt initiativ som vi med glädje ställer oss bakom är AI Swedens nya AI strategy for Sweden.

Strategin innehåller en vision för Sverige

AI förändrar världen. Den tekniska utvecklingen innebär en transformation av samhället som saknar motstycke, och den påverkar allt från arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice, till vår konkurrenskraft. Sverige behöver maximera värdet av att använda artificiell intelligens. För att accelerera den utvecklingen har AI Sweden nu tagit fram en AI-strategi för Sverige.

”Den enormt snabba samhällsförändringen som just nu sker innebär att Sverige gemensamt måste agera strategiskt, fatta djärva beslut och driva samhällsutvecklingen utifrån våra styrkor och värderingar”, säger Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden.

Läs hela nyheten från AI Sweden här på deras webbplats.


En av sex av de bärande principerna i AI strategin

Engagera de som vågar gå först för att inspirera andra att följa i deras fotspår

Ambitiösa pionjärer, även kallat frontrunners, dvs. tidiga användare, ledande företag och organisationer som investerar och visar verkligt värde genom AI, finns redan i både privat och offentlig sektor.

Sådana pionjärer bör erkännas, aktiveras och motiveras att röra sig ännu snabbare och generera mer värde, förutsatt att de delar generöst med andra i ekosystemet.

Detta skulle resultera i att Sverige snabbt förstärker en ”pay it forward”-kultur, som uppmuntrar ansvar, investeringar, talangattraktion och samarbete, samt bidrar till att göra Sverige till ett globalt exempel på hur man skapar ett betydande värde genom AI-adoption.

Den här strategins fokus på pionjärer baseras på trenden att genombrott vanligtvis uppstår i organisationer och sektorer där AI tillämpas på verkliga problem, ofta inom tjänste- och produktutveckling.

Läs hela AI Strategy for Sweden.

 

AI Sweden

 

Vi på rek.ai ser det som en självklarhet att vara en del av Sveriges AI-omvälvning. Att se denna förändring i nutid är en ära och vi är stolta över att vara med. Vi ser med glädje på det växande intresset för AI och är ivriga att fortsätta bidra till denna spännande utveckling, som frontrunners.

AI Sweden, landets främsta organisation för att driva framstående insatser inom artificiell intelligens, har utsett alla på frontlinjen till frontrunners. Vad innebär det att vara en frontrunner? En frontrunner är de i spetsen för den teknologiska utvecklingen, att de är banbrytarna som driver Sveriges AI-omvälvning framåt. Men vad innebär det egentligen och hur kan man bäst utnyttja denna ställning för att göra en verklig skillnad?

AI Sweden har nyligen presenterat sin strategi för att främja AI-användningen i Sverige, och en av dess centrala principer är att stödja och uppmuntra frontrunners som de på frontlinjen. Denna strategi omfattar en rad åtgärder och initiativ, inklusive den centrala plattformen My AI, där användarfall och framgångshistorier delas för att inspirera och informera andra aktörer inom AI-området.

Strategin fokuserar på samarbete och kunskapsdelning för att främja AI-utvecklingen. Genom att dela framgångshistorier och användarfall på My AI-plattformen bidrar man till en gemensam kunskapsbas för hela Sveriges AI-ekosystem. Detta ökar förståelsen för hur AI kan lösa verkliga problem och skapa värde. Visionen för Sverige är att vara ledande inom AI. Genom att stödja frontrunners och främja en ”pay it forward”-kultur uppmuntras ansvar, investeringar och samarbete. Genom att följa denna strategin kan vi skapa ett mer innovativt och konkurrenskraftigt Sverige redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Som frontrunners är man inte bara en ledare inom ett specifikt område, utan också ambassadörer för en vision om ett mer framgångsrikt och hållbart samhälle. Genom att fortsätta att driva gränserna för innovation och dela era insikter och erfarenheter med andra, kan ni hjälpa till att forma Sveriges framtid och göra en verklig skillnad för oss alla.

Så låt oss tillsammans gå i frontlinjen för innovation och skapa en framtid där AI används för att lösa våra största utmaningar och skapa nya möjligheter för oss alla. Tillsammans kan vi göra Sverige till en global ledare inom AI-området och skapa en bättre och mer hållbar framtid för kommande generationer.

Dela på

Boka en kostnadsfri
demo idag

Du väljer en tid som passar dig i kalendern för ett digitalt möte på ca 30 min, enkelt och smidigt och helt kostnadsfritt.