Exempel på hur AI kan användas på en webbplats

Blogg

Ett antal exempel på hur rek.ai med hjälp av anonymiserat användarbeteende och artificiell intelligens förbättrar webbplatsers användarupplevelse, nytta och bidrar till sänkta kostnader. Alla exempel bygger på en standardversion av rek.ai, men med olika typer av presentation för besökaren.

1. Platsbanken

Arbetsförmedlingen ville lösa problemet att arbetssökande som använder Platsbanken fick för få jobbförslag. De använde rek.ai för att ta bygga en AI-modell som lärde sig vilka yrkeskategorier som har ett samband, för att på så sätt ge förslag på kompletteringar till sökningen vilket ökar möjligheten att hitta ett arbete. AI-modellen använder all användarinteraktion för att träna en modell med kunskap om beteende inom sökande av nytt arbete.

 

2. Halmstad kommun

Halmstads kommun höjer användarupplevelsen och hjälper sina besökare att snabbare hitta rätt information på sin webbplats genom att rekommendera sidor och e-tjänst för besökaren. Rekommendationerna tar bland annat hänsyn till vilka ämnen besökaren tidigare har läst om på webbplatsen.

Även utnyttjandet av sökordsförslag genererade med hjälp av rek.ai höjer personifieringen av användarupplevelsen och leder besökaren snabbare fram till rätt sökresultat.

 

3. Länsförsäkringars Fastighetsförmedling

Länsförsäkringars Fastighetsförmedling använder rek.ai för att rekommendera fastigheter. Genom en ”tränad” AI-modell lyfter man automatisk de fastighetsobjekt som kommer att tilltala besökaren.

De faktorer som påverkar rekommendationen är bland annat position, prisnivå och typ av fastighetsobjekt. Modellen förstår också om ett objekt blir “viralt” och kan då lyfta objektet, vilket leder till att höja varumärket.

 

4. Upplev Växjö

Växjö hjälper besökare att upptäcka evenemang och platser inom kommunen genom att använda rek.ai på sin turist-webbplats. Modellen lär sig vad besökare efterfrågar genom att varje natt träna en ny AI-modell som tar hänsyn till faktorer som position och tidigare visade intressen.

 

5. Arbetsförmedlingen: Intranät

Arbetsförmedlingens intranät är en komplex webbplats med en stor mängd innehåll. För att lyfta information till de anställda används AI som tränas på användarbeteende och därför kan prioritera vilka handläggarstöd, nyheter och innehållssidor som är troligast att respektive anställd kommer ha nytta av i en given situation. För att rekommendationerna ska ha så hög kvalitet som möjligt tas den anställdes yrkesroll och tidigare intressen med när rekommendationen tas fram.

 

6. Luleå kommun

Luleå kommun använder rek.ai för att på både startsidan och genomgångssidorna lyfta de undersidor och tjänster som är troligast att besökaren efterfrågar beroende på geografisk position, device, besöksmönster etc. Möjligheten att tillgängliggöra dessa sorterade länkar redan i ett första steg förhöjer webbplatsens användbarhet på fler än ett plan.

Resultatet blir att färre personer kontaktar kundtjänst eller avbryter sitt ärende.

 

7. Rekommendera merläsning på Skellefteå kommun

Genom att rekommendera ytterligare läsning efter en nyhet hjälper bland anna Skellefteå sina besökare att upptäcka nytt material samt inspireras till merläsning. Nyheterna som rekommenderas väljs ut av rek.ai utifrån alla de parameterar AI-modellen tar hänsyn till.

Resultatet blir att allt det material som redaktörerna tar fram når besökarna av webbplatsen

Dela på

Boka en kostnadsfri
demo idag

Du väljer en tid som passar dig i kalendern för ett digitalt möte på ca 30 min, enkelt och smidigt och helt kostnadsfritt.