En kommunsida där AI förenklar för invånare och anställda

Case

På Uddevalla kommuns hemsida samsas en svåröverskådlig mängd sidor med viktig information till kommunens invånare och besökare. Även på intranätet finns ett digert antal sidor som gör det svårt för användarna att hitta det de söker. Med hjälp av Rek.ai har man nu kunnat göra de båda webbplatserna mer användarvänliga och anpassade efter varje besökares behov.

Bakgrund

I och med att Uddevalla kommun erbjuder en så stor variation av tjänster för sina invånare, med allt från parkering och snöskottning till skola och äldrevård, har det varit svårt att presentera sidor på ett enkelt sätt. Samma problem gäller på intranätet – det är svårt att hitta det man söker bland den stora mängd information som ligger ute. Beroende på vilken förvaltning man arbetar på, eller vilken roll man har, är olika sidor antingen relevanta eller helt irrelevanta. Feedbacken från besökare har varit att både intranätet och den externa webben varit väldigt svåra att hitta på.

Mål

Genom att ta hjälp av AI ville Uddevalla kommun låta hemsida och intranät anpassas efter besökarens behov. Bland annat beroende på hur långt ifrån Uddevalla besökaren är, vilken tid på dygnet det är och vad det är för väder ska olika sidor rekommenderas. Dessutom ville de förbättra sin sökfunktion och låta AI filtrera förslagen beroende på olika parametrar så att det går snabbare att hitta den information man söker. Slutligen vill Uddevalla kommun också att fler läser de nyheter som publiceras på webben, genom att ge relevanta förslag på relaterade nyheter.

Lösning

Populära sidor
Snabblänkar under rubriken Förslag på sidor på flera ställen på intranät och på den externa webbplatsen.

Sökordsförslag
Kommunen använder adaptiva sökordsförslag för att förstärka användarupplevelsen i den interna sökfunktionen och guidar besökarna rätt genom att föreslå sökord när besökaren börjar skriva i sökfältet. AI-modellen vet vilken sida besökaren står på när sökningen görs och den föreslår sökträffar från den delen av webbplatsen så att sökträffarna blir mer relevanta. E-tjänsterna som ligger hos OpenE har indexerats och adderats till sökordsförslagen.

Relaterade nyheter
När en besökare har läst klart en nyhet rekommenderar rek.ai flera nya relevanta nyheter, för att inspirera till mer läsning.

Viktigt med en webbplats som underlättar för invånarna

Det är jätteviktigt att vi som kommun finns till för invånarna och besökarna – de måste kunna hitta relevant information kring kommunens tjänster. Med hjälp av AI är det nu enklare att hitta det man söker hos oss.

Anders Sundman

Anders Sundman

Webbansvarig
Uddevalla kommun

Resultat

Sedan man kom igång med de nya funktionerna runt årsskiftet har Uddevalla kommun tagit emot en stor del positiv feedback. De har också märkt att besökare nu stannar lite längre på hemsidan och lättare hittar den information man eftersöker. Webbansvarige på kommunen, Anders Sundman, är nöjd med förbättringarna som AI och ny teknik kan göra.

AutocompleteRecommendations
Dela på

Boka en kostnadsfri
demo idag

Du väljer en tid som passar dig i kalendern för ett digitalt möte på ca 30 min, enkelt och smidigt och helt kostnadsfritt.