Enklare att hitta rätt med hjälp av AI på Mittuniversitetets webb

Case

Mittuniversitetets hemsida har över 18 000 sidor. Informationen riktar sig till både befintliga och blivande studenter, forskare, anställda och övriga besökare. Ett stort problem man har brottats med är användarvänligheten på den “spretiga” webbplatsen, där den årliga användarundersökningen alltid visar på hur svårt det är att hitta den information man söker.

Bakgrund

Mittuniversitetets hemsida har över 18 000 sidor. Informationen riktar sig till både befintliga och blivande studenter, forskare, anställda och övriga besökare. Ett stort problem man har brottats med är användarvänligheten på den “spretiga” webbplatsen, där den årliga användarundersökningen alltid visar på hur svårt det är att hitta den information man söker. Ett annat problem var att få studenter och anställda att läsa publiceringarna i nyhetsflödet, och att visa artiklar som är relevanta för besökaren och inte bara det nyaste. Besökare har även, i undersökningar, efterfrågat möjligheten att lyfta information som är relevant “just nu” tydligare, så att det blir enklare att hitta.

Mål

Med hjälp av AI och en ny meny-struktur ville Mittuniversitetet göra det enklare för besökare att snabbt hitta och läsa relevant information i den stora mängd publicerade artiklar.

Lösning

Relaterade nyheter
När en besökare har läst klart en nyhet rekommenderar rek.ai fler relevanta nyheter, för att inspirera till merläsning i det ämne besökaren är intresserad av.

Populära sidor
För att presentera den information besökaren troligtvis söker efter använder Mittuniversitetet snabblänkar under rubriken Populärt på flera ställen på webbplatsen.

Rekommenderade sidor
På några av sidorna visar Mitt Universitetets webb upp anpassade innehållspuffar beroende på vem besökaren är, kombinerat med innehåll utvalt av redaktörerna.

AI ger en enklare väg fram i höstacken

När man har 18 000 sidor är webbplatsen som en stor höstack. Eftersom Rek.ai anpassar sig efter besökaren kan relevanta artiklar presenteras. Genom att ge tips på nyheter om ämnen besökaren är intresserad av kan studenter och anställda nås av information de behöver läsa. Då ser de även äldre nyheter som annars har försvunnit längst ner på sidan – för man slösurfar ju aldrig på vår sida.

Bengt Nilsson

Bengt Nilsson

Webbkoordinator
Mittuniversitetet

Resultat

Efter att Rek.ai har implementerats man kunnat se en procentuell ökning i antalet klick på flera framträdande sidor på webbplatsen. Exempelvis klickade 44% av alla sidans besökare på Tentamen, vilket tyder på att relevant information presenterats på ett tydligt och lättnavigerat sätt.

AutocompleteRecommendations
Dela på

Boka en kostnadsfri
demo idag

Du väljer en tid som passar dig i kalendern för ett digitalt möte på ca 30 min, enkelt och smidigt och helt kostnadsfritt.