Upplands-Bro e-tjänster

Case

Upplands-Bro har på sin kommunwebbplats över 140 e-tjänster som alla finns listade på sidan Blanketter & e-tjänster. E-tjänsterna är desamma som ofta återfinns på en kommunwebbplats, allt från att ansöka om bygglov till specialkost i de olika skolorna.

Bakgrund

Trots att tjänsterna är grupperade samt har ett dedikerat sökfält hade sidan en utgångsfrekvens (exit) på 43% vilket innebär att nästan hälften av besökarna avbröt sitt besök på webbplatsen utan att ha hittat den e-tjänst som de eftersökte. Resultatet blir dels att kommunens kundtjänst får en ökad belastning och dels att ärenden som kommunens invånare vill utföra på webbplatsen inte blir gjorda.

Teori

Vår teori var att ett antal faktorer påverkar vilken e-tjänst besökaren på webbplatsen efterfrågar.

Vi antog att tjänsternas efterfrågan varierar beroende på årstid, vilken enhet besökaren använder och geografiskt avstånd till Upplands-Bro.

Vi ville undersöka om artificiell intelligens kunde användas för att rekommendera innehåll beroende på ovanstående faktorer (samt ytterligare sjuttio faktorer). Vi ville se om vi kunde presentera rätt e-tjänst från början och därmed öka nyttan och ge besökaren bättre service.

En personaliserad upplevelse

Ett tydligt exempel är kommunens e-tjänster och blanketter. Om du till exempel först varit inne och tittat på sidan med information om bygglov och sedan klickar på "Blanketter & e-tjänster", så hamnar "Ansökan om bygglov" högst upp på listan med förslag.

Att man som medborgare får hjälp med att snabbare och effektivare hitta rätt information, få svar på sina frågor och slutföra sitt ärende på webbplatsen

Maria Olsson Solmaz

Maria Olsson Solmaz

Digital kommunikatör
Upplands-Bro kommun

Resultat

Med hjälp av rek-ai genererade vi tio rekommendationer överst på sidan så att besökarna direkt kunde se dem. Därefter jämförde vi resultatet mellan två månader vilka vardera hade cirka 3 000 sidvisningar.

I 25% av fallen lyckades rek.ai att förutspå vad besökaren ville hitta och på så sätt göra sajten mer relevant och användarvänlig.

Utgångsfrekvens (exit) sjönk med 38% vilket innebär att en betydligt större grupp av besökarna kunde uppnå målet med sitt besök på sidan.

Tiden som besökarna spenderade på sidan (time on page) sjönk med 31% vilket innebär att besökarna betydligt snabbare hittade informationen som de sökte.

Dela på

Boka en kostnadsfri
demo idag

Du väljer en tid som passar dig i kalendern för ett digitalt möte på ca 30 min, enkelt och smidigt och helt kostnadsfritt.