Användarmanual SiteVision Modulen

Följande steg krävs för att installera Modulen rek.ai i er SiteVision-miljö. Om ni vid något tillfälle känner er osäkra är det bara att kontakta oss så hjälper vi er mer än gärna support@rek.ai.

Installation

Läs hur ni installerar modulen på genom att följa länken

Globala inställningar

Under globala inställningar kan ni se er status och i premium-versionen finns det möjlighet att aktivera sökordsförslag och integration till e-tjänstportal.

Projektuppgifter

Här kan du se era projektuppgifter. Fler går att ta del av i Dashboard.

Integration E-tjänstportal

rek.ai kan integerar e-tjänstportaler i rekommendationerna. Vi kan enkelt aktivera det här för er om ni sänder oss ett mail. Du kan läsa mer om e-tjänstportaler här.

Sörkordsförslag

Genom att klicka i den här rutan aktiveras sökordsförslag via AI på er webbplats. Du kan läsa mer om sökordsförslag här.

Inställningar för AI-träning

Inställningar

Välj läge

Läget Insamling ska endast användas när modulen läggs i grundmallen. Detta läge gör att sidvisningar skickas till vår databas. I alla andra fall ska Visa rekommendationer vara valt.

Grundinställningar

Generella inställningar som gäller oberoende av vilken visningstyp du väljer i nästa steg

VISA RUBRIK ÖVER REKOMMENDATIONERNA

Genom att kryssa i den här rutan kan du välja att det ska vara en rubrik ovanför rekommendationerna. Du kan välja vad som ska stå och vilken formatmall som ska användas.

ANTAL REKOMMENDATIONER

Fältet styr antal rekommendationer som ska skrivas ut. Det gäller även om du använder avancerad rendering.

Visning

Modulen rek.ai har ett antal färdiga vinsingstyper som styr hur rekommendationerna visas upp för besökaren. Genom att välja ett av alternativen kan ni enkelt styra utseendet.

 • Lista med 1 kolumn
  • Rekommendationerna visas i en enkel lista med sidans titel som är länkad till målsidan.
 • Lista med 2 kolumner
  • Rekommendationerna visas i två spalter. I mobilvy går spalterna ihop till en spalt.
 • Lista med 3 kolumner
  • Rekommendationerna visas i tre spalter. I mobilvy går spalterna ihop till en spalt.
 • Avancerad Lista
  • Avancerad lista låter dig skapa en rekommendation som inkluderar titel, ingress och bild. Ofta används denna stil för att rekommendera ytterligare läsning under nyheter, då kan du checka i endast Artiklar under Vilken typ av innehåll ska rekommenderas.

Inställningar för Avancerad lista

ANTAL KOLUMNER

Styr om rekommendationerna ska skrivas ut bredvid varandra.

BILD

Du kan välja om bilden som hör till rekommendationen ska visas. Du kan välja en default-bild som visas om artikeln saknar bild.

RUBRIK

Titeln på sidan/artikeln skrivs ut med den formatmall som väljs i detta läge.

INGRESS

Om du vill att ingressen ska skrivas ut använder du detta val. Du kan välja vilken formatmall som ska användas, samt om texten ska trunkeras för att inte bli för lång.

Filtrera rekommerdationerna

VILKEN TYP AV INNEHÅLL SKA REKOMMENDERAS

Här kan du ställa in om både sidor och artiklar ska rekommenderas. Systemet använder id-nummer (4. för sidor och 5. för artiklar) för att avgöra vilken typ av sida det rör sig om.

VISA SIDOR FRÅN STARTPUNKT

Hela webbplatsen Det här valet innebär att rekommendationerna hämtas från alla publicerade sidor på webbplatsen.

Endast undersidor till den sidan besökaren står på Om du på en till exempel en genomgånssida bara vill rekommendera undersidor till den sidan kan du välja detta alternativ.

Endast undersidor till valbar startpunkt Du kan välja en sida eller arkiv från vilken bara undersidor ska rekommenderas. På så sätt kan du välja att rekommendera till exempel nyheter från ett visst arkiv på startsidan.

Endast undersidor i det aktuella trädet från nivå I vissa fall vill man rekommendera från nivå ett i det trädet besökaren befinner sig. Du kan du klicka i detta val.

BEGRÄNSNINGAR

Du kan begränsa rekommendationerna på så sätt att de inte använder en gren av webbplatsen. Det går även att göra detta globalt med hjälp av Filter i Dashboard.

SIDOR SOM INTE REKOMMENDERAS

 • Startsidan
 • (404) Felsida
 • Länksidor
 • Mallar
 • Strukturobjekt
 • Ej indexerade sidor