Ett år med AI – de största snackisarna under 2023

Blogg

Året som gått har varit fullt av både förändring och framsteg när det kommer till AI. Men vilka är de mest använda AI-verktygen och hur har egentligen snacket gått kring detta spännande område under 2023? Här samlar vi de största snackisarna, delar med oss av statistik och spånar på utvecklingen framåt. 

Under det gångna året har Sverige sett en ökning i användningen av AI-verktyg enligt Internetstiftelsens rapport, Svenskarna och AI. Statistiken visar att 29 procent av svenskarna har använt AI-verktyg det senaste året. Majoriteten av dessa, 70 procent, använde verktygen för personliga ändamål medan 22 procent använde AI i jobbet. Endast 8 procent av svenskarna har använt AI för studier och akademiska ändamål.

De absolut mest använda AI-verktygen under året

Enligt en rapport från McKinsey Global Survey har generativ AI (gen AI) vuxit snabbt. Gen AI syftar på system och modeller som kan skapa något nytt genom maskininlärning, såsom konstverk, musik och andra kreativa uttryck.  

Maskininlärning innebär att datorer lär sig göra saker själva genom att använda data och algoritmer. Tekniken används för att lösa olika problem, som bildigenkänning och översättning, men väcker samtidigt frågor om hur utvecklingen kommer påverka arbetsmarknaden genom förändrade kompetenskrav och nya typer av jobb.

Under året har ChatGPT blivit  ett framträdande verktyg i Sverige som använts av 25 procent av befolkningen och är känt av 63 procent. ChatGPT kan producera olika typer av texter, från dikter och artiklar till marknads- och aktivitetsplaner för kundmöten. Dessutom kan verktyget skriva kod för program och webbsidor samt sammanfatta forskningsrapporter. Det är särskilt användbart för de som arbetar inom webbadministration, kommunikation och digital marknadsföring.

Andra AI-verktyg som fått spridning under året är DALL-E, som är känt för sina bildgenererande funktioner, samt Midjourney, Stable Diffusion och My AI. Dessa verktyg är speciellt relevanta för marknadsförare och webbredaktörer som behöver skapa visuellt engagerande innehåll, samt för utvecklare. Sammantaget visar dessa trender på den snabba utvecklingen inom generativ AI och dess potentiella påverkan på olika branscher.

Rek.ai:s eget AI-verktyg Frågor & Svar är en funktion som legat i planeringsstadiet länge och som tack vare tillräckligt bra teknik äntligen har lanserats. Verktyget är en kombination av generativ AI och vår egen spetskompetens, vilket gör det möjligt för användare att få personligt anpassade och rekommenderade frågor och svar direkt på en webbsida. Mer om denna tjänst kan du läsa om här.

Risker, regleringar och utvecklingen framåt

Den ökande användningen av Gen AI har också väckt frågor om risker och konsekvenser. Trots en ökad global oro över teknologins framfart har många regeringar över hela världen ännu inte lyckats etablera klara regelverk för användningen av artificiell intelligens. Detta har lett till att utvecklare själva tagit initiativ till regelverk och normer för någon slags kontroll över det framväxande AI-fältet.

När vi riktar blicken framåt verkar diskussionerna om säkerhet och reglering vara långt ifrån över, och det står klart att dessa frågor kommer att fortsätta att vara i fokus. Det krävs helt enkelt ytterligare arbete för att definiera och implementera olika användningsprinciper gällande AI. Från ett globalt perspektiv finns det dessutom en tydlig efterfrågan på tydliga riktlinjer för att hantera teknologins påverkan på samhället i stort, något vi på rek.ai både stödjer och verkar för. 

I framtiden kommer alltså behovet av en balans mellan tekniska framsteg och ett ökat ansvarstagande gällande etiska frågor bli ännu tydligare, och det blir intressant att se hur detta kommer att tillgodoses i nästa fas av AI-utvecklingen, samt hur arbetsmarknaden och samhället kommer att anpassa sig till de möjligheter och utmaningar som uppstår.

Dela på

Boka en kostnadsfri
demo idag

Du väljer en tid som passar dig i kalendern för ett digitalt möte på ca 30 min, enkelt och smidigt och helt kostnadsfritt.